Οι Υπηρεσίες που καλύπτουμε

Η/Υ


ΕΠΙΣΚΕΥΗ INTERNET

ΕΠΙΣΚΕΥΗ INTERNET

Ο τεχνικός της εταιρία μας, εντοπίζει προβλήματα στην γραμμή ή στον εξοπλισμό σας και θα κάνει για εσάς όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ρυθμίσεις – συνεννοήσεις με τον πάροχο σας ώστε να συνδεθείτε επιτυχώς στο Internet, και να ρυθμίσει τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Κάντε αίτηση για μια τέτοια εργασία

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ

Αν ο υπολογιστής σας δεν ανοίγει ή είναι παλιός ή καθυστερεί να ανοίξει τα προγράμματα και αντιμετωπίζετε προβλήματα, θα έρθουμε στο χώρο σας και θα κάνουμε πλήρη έλεγχο σε όλες τις συσκευές υλικού και το λογισμικό του υπολογιστή, ώστε να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να εκτιμήσουμε το κόστος επισκευής. Στη συνέχεια θα διορθώσουμε το πρόβλημα και θα εγκαταστήσουμε όλες τις σημαντικές ενημερώσεις του λογισμικού, ώστε ο υπολογιστής σας να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερες επιδόσεις.

Κάντε αίτηση για μια τέτοια εργασία

ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET

Η σύνδεση με το Ιnternet μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο τεχνικός της εταιρίας μας,θα σας συμβουλέψει σχετικά με τις δυνατές λύσεις που έχετε και το κόστος της κάθε μίας και θα αναλάβει την εγκατάσταση της σύνδεσης και τη δημιουργία Εmail λογαριασμού, χρησιμοποιώντας τα δημοφιλεστέρα προγράμματα.

Κάντε αίτηση για μια τέτοια εργασία

Επικοινωνία